Teški pojmovi

Teški pojmovi.

Sljedeći pojmovnik će Vam pomoći u razumijevanju težih pojmova. Ako ne razumijete sve, nazovite nas. Savjetnik će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Ustupanje potraživanja

To je ugovor o prijenosu duga s izvornog vjerovnika (prenositelja/cedenta) na novog vjerovnika (cesionara/kupca potraživanja ).

Dužnik

Fizička ili pravna osoba koja ima dug prema drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Ovršni postupak

Ovršni postupak (ovrha) je postupak u kojem ovrhovoditelj (vjerovnik), uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu nad ovršenikom (dužnikom).

Hipoteka

To je vrsta osiguranja duga koja omogućava naplatu potraživanja iz nekretnine.

Rješenje o ovrsi

To je službeni akt koji označava rješenje kojim je u cijelosti ili djelomice prihvaćen ovršni prijedlog ili kojim se ovrha određuje po službenoj dužnosti.

Zatezne kamate

To su kamate koje se obračunavaju dužnicima koji zakasne s ispunjenjem novčane obveze.

Jamac

To je osoba koja se obvezuje vratiti dug u slučaju da dužnik ne plati.

Mjenica

To je dokument koji imatelju daje pravo da određeni iznos naplati od osobe koja je u njoj naznačena kao dužnik.

Kreditor

Fizička ili pravna osoba prema kojoj druga fizička ili pravna osoba ima obvezu.

Zalog

To je vrsta osiguranja duga koja omogućava da se potraživanje naplati iz pokretne ili nepokretne imovine koja je dana u zalog.

end faq

Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso d.o.o.

Sjedište:

Preradovićeva 10

10000 Zagreb

Tel: 01 4555 055

Fax: 01 4555 010

office@kredytinkaso.hr

Za dužnike

Naš partner za procese naplate potraživanja:

PROXIMA CENTAURI d.o.o
Zavrtnica 36
10000 Zagreb
Tel: 01 8892 102
Fax: 01 8892 119
kredytinkaso@proxima-centauri.hr

 

 

PRIMA SOLVENT d.o.o
Gradišćanska 32
10000 Zagreb
Tel: 01 555 6371
Fax: 01 599 9909
office@primasolvent.hr

Kredyt Inkaso d.o.o., Preradovićeva 10, 10000 Zagreb; Trgovački sud u Zagrebu: MBS 080989181; OIB 79847420228; Bankovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d.; IBAN: HR4024840081107568424; Temeljni kapital: 1.000.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti; Uprava: Jarosław Jerzy Orlikowski and Małgorzata Katarzyna Adamczuk